Chính sách

Kể từ năm 2021, VietinBank mạnh mẽ thay đổi chính sách tuyển dụng, chính sách bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng minh bạch hóa thông qua các kỳ thi nội bộ, nhằm trao cơ hội cho các cán bộ có thành tích cao, gắn kết cao với nhiều cống hiến. Các kỳ thi lựa chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý được tổ chức công khai định kỳ thường xuyên, tạo cơ hội thăng tiến cho các cán bộ có tố chất, phẩm chất, năng lực vượt trội.
VietinBank cũng có các hoạt động Coaching 1-1 để các thành viên nhận thức rõ hơn về bản thân và tự xác định được lộ trình thăng tiến phù hợp. 
Hệ thống chức danh của VietinBank luôn được cập nhật, cải tiến và truyền thông rõ ràng để nhân viên có thể tự nắm bắt và lựa chọn định hướng phát triển, thăng tiến của riêng mình.
Hãy đăng ký gia nhập VietinBank để hiện thực hóa con đường phát triển của bản thân một cách dễ dàng

Ứng tuyển Hỗ trợ