Chính sách

VietinBank luôn đảm bảo đội ngũ cán bộ, lãnh đạo có khả năng học hỏi, thích nghi nhanh, phối hợp tốt, sẵn sàng đáp ứng với mọi thay đổi của hệ thống, của thị trường. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến công tác bồi dưỡng phát triển cán bộ; ngay từ ngày đầu từ khi trở thành cán bộ VietinBank, bạn sẽ được quyền tham gia các chương trình đào tạo bài bản: chương trình bao gồm các khóa học chuyên nghiệp giúp bạn phát triển năng lực chuyên môn và các kỹ năng nâng cao theo yêu cầu của khung năng lực từng vị trí.

Ứng tuyển Hỗ trợ