Chính sách

Trong lịch sử xây dựng và phát triển, VietinBank khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực, trụ cột, chủ đạo trong nền kinh tế; dẫn đầu ngành ngân hàng về quy mô, thương hiệu, hiệu quả hoạt động và tốc độ tăng trưởng. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực và là một trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững của VietinBank. Tại đây, các cán bộ, người lao động đều có những cơ hội được đào tạo, thăng tiến trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
Công tác tuyển dụng được chúng tôi tổ chức công khai, khách quan, minh bạch, đảm bảo sự công bằng, bình đẳng cho các ứng viên tham gia ứng tuyển, khẳng định thương hiệu nhà tuyển dụng VietinBank.
Cơ hội tuyển dụng được đa dạng trên cả nước, đảm bảo cơ hội ứng tuyển cho cả các ứng viên có kinh nghiệm và chưa có kinh nghiệm, ứng viên là cán bộ quản lý có khát vọng cống hiến và phát triển  trong môi trường ngân hàng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.
Các tiêu chí đánh giá, phỏng vấn được cấu trúc theo xu hướng thị trường, dựa trên khung năng lực cốt lõi của VietinBank và phù hợp với từng vị trí tuyển dụng. Các ứng viên trúng tuyển sẽ có cơ hội được tham gia các chương trình đào tạo chuyên nghiệp cùng chuyên gia, đối tác của Ngân hàng để phát huy tối đa năng lực với lộ trình chi tiết về đạo tạo và công danh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ứng tuyển Hỗ trợ