Vị trí tuyển dụng

CVC Phát triển VHDN & Gắn kết nhân viên

Phòng ban-Khối

Chỉ tiêu

1

Nơi làm việc

TP. Hà Nội

Bằng cấp

Đại học

Ngày hết hạn

2023-02-01T00:00:00.000+00:00

#

Mô tả công việc

 • Đầu mối xây dựng Bộ tài liệu về VHDN (Giá trị cốt lõi, Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn VHDN…);
 • Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng Kế hoạch triển khai VHDN & Gắn kết nhân viên hàng năm; các chương trình, chính sách thúc đẩy VHDN gắn với hoạt động nhân sự;
 • Đề xuất ý tưởng và tổ chức thực hiện các hoạt động, chương trình, sự kiện thúc đẩy, lan tỏa VHDN; gắn kết nhân viên toàn hệ thống;
 • Xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông nội bộ; sáng tạo ý tưởng, biên tập nội dung, kịch bản triển khai, lan tỏa VHDN, thúc đẩy gắn kết, tạo động lực nhân viên
 • Đánh giá, đo lường hiệu quả triển khai VHDN định kỳ;
 • Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị triển khai hiệu quả VHDN tại đơn vị
 • Biên soạn tài liệu và trực tiếp đào tạo VHDN, hội nhập cho cán bộ mới

Yêu cầu công việc

1. Trình độ:

 • Bằng cấp: Đại học
 • Chuyên ngành: Nhân sự; Quản trị kinh doanh; Marketing, Truyền thông hoặc chuyên ngành phù hợp
 • Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp cơ bản, khả năng đọc hiểu tốt các tài liệu bằng Tiếng Anh
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Có kiến thức nền tảng về quản trị nhân sự / hiểu biết về hoạt động ngân hàng
 • Độ tuổi: không quá 35 tuổi, sức khỏe tốt

2. Kinh nghiệm:

 • Từ 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhân sự, Marketing, Truyền thông;
 • Trong đó có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển VHDN / Gắn kết nhân viên / tư vấn triển khai VHDN

3. Kỹ năng chuyên môn:

 • Biết sử dụng các công cụ thiết kế, làm hình ảnh cơ bản;
 • Khả năng sáng tạo nội dung, hình ảnh trên các kênh truyền thông
 • Hiểu biết về hoạt động tài chính ngân hàng, quản trị NNL là một lợi thế;
 • Xây dựng Mối quan hệ;
 • Giao tiếp, thuyết trình tốt;
 • Kỹ năng điều phối, tổ chức sự kiện

4. Năng lực

 • Hướng tới khách hàng
 • Chính trực
 • Sáng tạo
 • Linh hoạt

5. Yêu cầu khác:

 • Chịu áp lực công việc, làm việc cường độ cao
Ứng tuyển Liên hệ Hỗ trợ