Hỗ trợ

Sau khi kết thúc phỏng vấn bao lâu sẽ có thông báo kết quả trúng tuyển dành cho ứng viên?
Tôi có thể ứng tuyển 2 vị trí tại 2 Chi nhánh khác nhau không?
Tôi muốn thay đổi chỉ tiêu so với đăng ký ban đầu, có được không?
CV khi mang theo đến phỏng vấn có phải là phiếu "Thông tin ứng viên" theo mẫu của VietinBank?
Sau khi thực hiện dự thi vòng 1 bao lâu sẽ có kết quả?
VietinBank đã nhận được hồ sơ ứng tuyển của tôi chưa?
Khi đến dự thi vòng 2 tôi có phải mang theo hồ sơ bằng cấp bảng điểm bản gốc không?
Ứng tuyển Hỗ trợ