Vị trí tuyển dụng

CV/CVC Quản trị hệ thống Linux Unix

Phòng ban-Khối

Chỉ tiêu

5

Hình thức

Toàn thời gian

Nơi làm việc

TP. Hà Nội

Trình độ

Đại học

Ngày hết hạn

2023-09-20T00:00:00.000+00:00

Mô tả công việc

1. Triển khai dự án:

  • Tạo môi trường (máy chủ dịch vụ) cho các dự án ứng dụng trên môi trường Onpremise hoặc Cloud Hỗ trợ dự án trong việc cài đặt tích hợp duy trì ứng dụng.

2. Quản trị:

  • Quản trị máy hệ thống máy chủ dòng LINUX như Redhat, Centos, Cloud.
  • Quản trị hệ thống ứng dụng dạng Kubernetes.
  • Giải quyết các sự cố, các vấn đề liên quan đến hệ thống máy chủ UNIX, Linux đảm bảo hệ thống chạy ổn định liên tục
  • Quản trị, triển khai, cập nhật các ứng dụng dạng Web/ Docker ngoài CoreBanking chạy trên máy chủ Linux của NHCT VN

Yêu cầu công việc

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng như Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Toán tin, Hệ thống thông tin quản lý, Toán kinh tế, Khoa học dữ liệu…hoặc chuyên ngành liên quan tại các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài như: Đại học Bách Khoa, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Công nghệ, Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Bưu chính viễn thông,…).
  • Loại hình đào tạo: hệ chính quy tập trung dài hạn (không bao gồm đào tạo liên thông, liên kết, văn bằng 2, tại chức hoặc vừa học vừa làm).
  • Tuổi đời: không quá 35 tuổi; Sức khỏe tốt
Ứng tuyển Hỗ trợ