Cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số lượng chỉ tiêu là 16 chỉ tiêu.Trong đó:

        - Ban Tổ chức Đảng ủy: 05 

        - Cơ quan Ủy ban kiểm tra: 06 

        - Ban Tuyên giáo: 03 

        - Văn phòng Đảng ủy: 02

2. Thông tin chi tiết tại Mô tả công việc

3. Các quyền lợi được hưởng:

        - Mức thu nhập hấp dẫn, căn cứ tính chất đặc thù của công tác đảng, tương xứng với năng lực cá nhân

        - Có cơ chế đặc thù đối với chuyên viên cao cấp

        - Được hưởng các chế độ (lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi…) theo chính sách chung của NHCTVN như các cơ quan chuyên môn khác trong ngân hàng

        - Có cơ hội được đào tạo nâng cao trình độ, cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp

Ứng tuyển

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày: 08-06-2023
Ứng tuyển Hỗ trợ