Vị trí tuyển dụng

CV/CVC Quản lý rủi ro hoạt động CNTT

Phòng ban-Khối

Cấp bậc

Chuyên viên

Chỉ tiêu

5

Hình thức

Toàn thời gian

Nơi làm việc

TP. Hà Nội

Bằng cấp

Đại học

Ngày hết hạn

2023-05-15T00:00:00.000+00:00

Mô tả công việc

1. Xây dựng quy định, chính sách quản lý rủi ro hoạt động Công nghệ thông tin (QLRRHĐ CNTT), bao gồm cả An toàn thông tin (ATTT)

 • Đề xuất nội dung văn bản chính sách về QLRRHĐ CNTT.

2. Giám sát công tác Quản lý rủi ro hoạt động (RRHĐ) trong lĩnh vực CNTT

 • Phân tích/giám sát RRHĐ CNTT trong các quy trình/quy định/sản phẩm dịch vụ/thực tế triển khai hoạt động tại các Đơn vị;
 •  Tham gia dự án tư vấn/mua sắm/xây dựng/ triển khai hệ thống/công cụ QLRRHĐ CNTT;
 • Tham gia xây dựng kịch bản xử lý SKRRHĐ trong lĩnh vực CNTT, phối hợp/giám sát các Đơn vị thực hiện; đồng thời, xây dựng các kế hoạch hành động để giảm thiểu các RRHĐ CNTT đã nhận diện, giám sát tiến độ/ chất lượng các Đơn vị thực hiện các kế hoạch hành động;
 • Rà soát xử lý tổn thất của sự cố CNTT thông qua bảo hiểm, các quỹ dự phòng;
 • Phối hợp/ Giám sát việc triển khai diễn tập xử lý sự cố nghiêm trọng (phishing, gián đoạn hoạt động kinh doanh…);
 • Rà soát, xây dựng, theo dõi các chỉ số rủi ro hoạt động trong mảng CNTT (khẩu vị RR, KRI…) và phân tích, đánh giá các chỉ số này.

3. Phân tích Quản lý rủi ro hoạt động

 • Phân tích nguyên nhân, xu hướng phát sinh, diễn biến các RRHĐ CNTT bên trong và ngoài ngân hàng; Định hướng nội dung và thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất trình BLĐ hoặc các cơ quan bên ngoài
 • Đề xuất các biện pháp phòng tránh/ giảm thiểu/ kiểm soát rủi ro trong ngắn hạn/dài hạn đến BLĐ.

4. Đào tạo/ Truyền thông xây dựng văn hóa Quản lý rủi ro hoạt động

 • Xây dựng nội dung đào tạo, truyền thông QLRRHĐ CNTT.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy Chuyên ngành: Công nghệ thông tin/ Toán/ Toán tin/ Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành có liên quan đến Công nghệ thông tin, Quản trị rủi ro Công nghệ thống tin hoặc tương đương, tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước: Đại học Bách Khoa Hà Nội/ TP. HCM, Đại học Tổng hợp, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh tế TP. HCM, Đại học Quốc Gia Hà Nội/ TP. HCM, Học viện công nghệ bưu chính viễn thông, Học viện kỹ thuật mật mã, Học viện kỹ thuật quân sự, Học viện ngân hàng, Học viện tài chính, Đại học giao thông vận tải, Đại học Khoa học tự nhiên trực thuộc Đại học tổng hợp, Đại học FPT,…. các trường đại học nước ngoài có uy tín.
 • Không quá 40 tuổi, sức khỏe tốt

2. Kiến thức chuyên môn: 

 • Có kiến thức về các văn bản pháp luật, thông lệ quốc tế và trong nước liên quan đến hệ thống CNTT;
 • Am hiểu về hệ thống CNTT và các vấn đề phát sinh liên quan đến CNTT, ATTT;

3. Kinh nghiệm:   

 • Số năm kinh nghiệm liên quan: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT. 

4. Kỹ năng/Khả năng:

 • Làm việc độc lập và chủ động;
 • Có tư duy logic tốt, khả năng nắm bắt vấn đề nhanh; kỹ năng xử lý vấn đề tốt;
 • Có khả năng làm việc theo nhóm dưới áp lực cao;
 • Khả năng trao đổi, thuyết phục;
 • Kỹ năng quản lý công việc;
 • Kỹ năng phối hợp với các phòng/ban/chi nhánh để triển khai thực hiện công việc.
 • Sử dụng thành thạo Tiếng Anh, đủ khả năng làm việc độc lập với chuyên gia nước ngoài.

5. Yêu cầu khác

 • Ưu tiên có các chứng chỉ quốc tế về CNTT, an ninh bảo mật như COBIT 5, ITIL, CISSP, CISA; 
 • Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai ISO 27001- Hệ thống quản lý an toàn thông tin, Thông tư 09/2020/TT-NHNN – Quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.
Ứng tuyển Hỗ trợ