CV/CVC/CVCC Kiểm tra kiểm soát nội bộ

VietinBank tuyển dụng 08 chỉ tiêu tại phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ TSC và các phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ khu vực 9, 20, 21. Thông tin cụ thể như sau:

Ứng tuyển

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày: 29-04-2023
Ứng tuyển Hỗ trợ