Vị trí tuyển dụng

Chuyên viên QLRR hoạt động

Phòng ban-Khối

Cấp bậc

Chuyên viên

Chỉ tiêu

2

Hình thức

Toàn thời gian

Nơi làm việc

TP. Hà Nội

Bằng cấp

Đại học

Ngày hết hạn

2023-04-03T00:00:00.000+00:00

Mô tả công việc

1.    Rà soát quy định, chính sách quản lý rủi ro hoạt động (QLRRHĐ)
2.    Giám sát công tác QLRRHĐ
-    Giám sát RRHĐ trong các quy trình/ quy định/ sản phẩm dịch vụ/thực tế triển khai hoạt động tại các Đơn vị;
-     Tham gia dự án tư vấn/mua sắm/xây dựng/ triển khai hệ thống/công cụ QLRRHĐ;
-    Tham gia xây dựng kịch bản xử lý SKRRHĐ, phối hợp / giám sát các Đơn vị thực hiện, giám sát tiến độ/ chất lượng các Đơn vị thực hiện các kế hoạch hành động;
-    Hỗ trợ xử lý tổn thất của sự cố RRHĐ thông qua bảo hiểm, các quỹ dự phòng;
-    Rà soát, theo dõi các chỉ số rủi ro hoạt động (khẩu vị RR, KRI…) và phân tích, đánh giá các chỉ số này;
3.    Phân tích QLRRHĐ
-    Phân tích nguyên nhân, xu hướng phát sinh, diễn biến các RRHĐ bên trong và ngoài ngân hàng; Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất trình BLĐ hoặc các cơ quan bên ngoài;
4.    Đào tạo/ Truyền thông xây dựng văn hóa Quản lý rủi ro hoạt động
-    Tham gia xây dựng nội dung đào tạo, truyền thông QLRRHĐ;
 

Yêu cầu công việc

1.    Trình độ
-    Tốt nghiệp loại Khá trở lên, hệ chính quy Chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán kiểm toán, Quản trị rủi ro hoặc tương đương, tại các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước;
-    Không quá 35 tuổi, sức khỏe tốt
2.    Kiến thức chuyên môn:
-    Có kiến thức về các văn bản pháp luật, thông lệ quốc tế và trong nước liên quan đến QLRRHĐ, các hoạt động kiểm soát nội bộ.
3.    Kinh nghiệm
-    Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, ngân hàng, quản trị rủi ro, kiểm toán.
4.    Kỹ năng/Khả năng: 
-    Làm việc độc lập và chủ động; 
-    Có tư duy logic tốt, khả năng nắm bắt vấn đề nhanh; kỹ năng xử lý vấn đề tốt; 
-    Có khả năng làm việc theo nhóm dưới áp lực cao;
-    Khả năng trao đổi, thuyết phục;
-    Kỹ năng quản lý công việc;
-    Kỹ năng phối hợp với các phòng/ban/chi nhánh để triển khai thực hiện công việc.
-    Sử dụng thành thạo Tiếng Anh, đủ khả năng làm việc độc lập với chuyên gia nước ngoài;
5.    Yêu cầu khác 
-    Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai Basel II, Thông tư 13/2018/TT-NHNN – quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 

Ứng tuyển Hỗ trợ