Vị trí tuyển dụng

Phó phòng QLRR hoạt động CNTT

Phòng ban-Khối

Cấp bậc

Phó phòng

Chỉ tiêu

1

Nơi làm việc

TP. Hà Nội

Bằng cấp

Đại học

Ngày hết hạn

2023-04-15T00:00:00.000+00:00

#

Mô tả công việc

1.    Chỉ đạo/Giám sát xây dựng chiến lược, chính sách hệ thống, mô hình công cụ quản lý rủi ro hoạt động Công nghệ thông tin (QLRRHĐ CNTT)
-    Xây dựng chiến lược, chính sách văn bản liên quan đến công tác QLRRHĐ CNTT
-    Giám sát triển khai các hệ thống, phần mềm, xây dựng mô hình quản lý các công cụ phục vụ công tác QLRRHĐ CNTT.
2.    Chỉ đạo giám sát triển khai  công tác QLRRHĐ CNTT
-    Nhận diện, đánh giá RRHĐ CNTT và đề xuất biện pháp kiểm soát/kế hoạch hành động đối với sản phẩm dịch vụ, quy trình/quy định và các thay đổi trọng yếu thông qua các công cụ QLRRHĐ như BPKS (RCSA), chỉ số rủi ro chính (KRI), quản lý sự kiện RRHĐ (LDC), …;
-    Quản lý và xử lý tổn thất cho rủi ro hoạt động;
3.    Báo cáo giám sát
-    Chỉ đạo thực hiện công tác báo cáo nội bộ/ngoại ngành liên quan đến công tác quản lý rủi ro hoạt động theo quy định. 
 

Yêu cầu công việc

1.    Trình độ: 
-    Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế/tài chính, ngân hàng/công nghệ thông tin 
2.    Kiến thức chuyên môn:
-    Có kiến thức về các văn bản pháp luật, thông lệ quốc tế và trong nước liên quan đến hệ thống CNTT;
-    Am hiểu về hệ thống CNTT và các vấn đề phát sinh liên quan đến CNTT, ATTT.
3.    Kinh nghiệm: 
-    Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT hoặc QLRRHĐ có liên quan đến CNTT. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm QLRRHĐ CNTT tại các Ngân hàng, Công ty Kiểm toán;
-    Có kinh nghiệm quản lý (đơn vị/bộ phận/tổ/nhóm).
4.    Yêu cầu khác 
-    Tiếng Anh: đủ khả năng làm việc độc lập với chuyên gia nước ngoài;
-    Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, uy tín, trung thực, chính trực;
-    Ưu tiên có các chứng chỉ quốc tế về CNTT, an ninh bảo mật như COBIT 5, ITIL, CISSP, CISA;
-   Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai ISO 27001- Hệ thống quản lý an toàn thông tin, Thông tư 09/2020/TT-NHNN – Quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.
 

Ứng tuyển Liên hệ Hỗ trợ