Vị trí tuyển dụng

CVC Quản lý tuân thủ

Phòng ban-Khối

Chỉ tiêu

1

Hình thức

Toàn thời gian

Nơi làm việc

TP. Hà Nội

Bằng cấp

Đại học

Ngày hết hạn

2023-03-31T00:00:00.000+00:00

#

Mô tả công việc

 1. Xây dựng quy định, chính sách, mô hình Quản lý tuân thủ.
 • Tham gia soạn thảo quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan tới triển khai công tác quản lý tuân thủ toàn hàng, đảm bảo tuân thủ luật pháp trong nước và quốc tế, bao gồm: công tác PCRT/TTKB/cấm vận, công tác phòng chống gian lận và các vấn đề tuân thủ khác;
 • Tham gia xây dựng, triển khai, duy trì, ứng dụng các hệ thống/công cụ và kịch bản giám sát tuân thủ trên toàn hàng trong phạm vi được phân công ủy quyền, bao gồm: các cấu phần lọc và rà soát danh sách cấm vận/cảnh báo, nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng, giám sát/phát hiện sớm các dấu hiệu nghi ngờ rửa tiền, tài trợ khủng bố, phát hiện sớm dấu hiệu nghi ngờ gian lận;…
 1. Tham gia kiểm tra việc triển khai công tác tuân thủ tại các đơn vị định kỳ hoặc đột xuất nhằm giảm thiểu, ngăn chặn rủi ro
 • Thực hiện công tác giám sát, rà soát, quản lý công tác tuân thủ trong toàn hệ thống NHCT bao gồm: tuân thủ pháp luật, PCRT/TTKB, tuân thủ FATCA và các vấn đề tuân thủ khác;
 • Tham gia xây dựng các nội dung báo cáo trình Ban lãnh đạo về các vấn đề tuân thủ trong toàn hệ thống (bao gồm đánh giá rủi ro tuân thủ luật pháp, PCRT/TTKB, phòng chống gian lận; các vấn đề tuân thủ khác), tóm tắt lỗ hổng được nhận diện (nếu có), đề xuất biện pháp và phương án khắc phục;
 1. Quản lý văn bản chính sách
 • Thường xuyên cập nhật những thay đổi chính sách pháp luật có ảnh hưởng tới hoạt động của NHCT, đề xuất lãnh đạo phòng về phạm vi ảnh hưởng tới các chính sách của NHCT và kế hoạch rà soát.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ:
 • Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy các trường đại học công lập trong nước hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài
 • Kiến thức chuyên môn: 
 • Am hiểu các quy định pháp luật đối với hoạt động ngân hàng tại Việt Nam; Có hiểu biết về thông lệ Phòng chống rửa tiền Việt Nam và quốc tế;
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp kết nối các vấn đề và đề xuất, xây dựng văn bản chính sách
 • Ưu tiên có chứng chỉ về phòng chống rửa tiền/phòng chống gian lận (nếu có)
 • Kinh nghiệm: 
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm nghiệp vụ ngân hàng. Trong đó, đã có thời gian làm việc tại một số bộ phận nghiệp vụ liên quan đến: quản lý tuân thủ; tư vấn luật…
Ứng tuyển Liên hệ Hỗ trợ