Vị trí tuyển dụng

Chuyên viên chính Quản lý tuân thủ (Mảng mô hình)

Phòng ban-Khối

Cấp bậc

Chuyên viên chính

Chỉ tiêu

1

Hình thức

Toàn thời gian

Nơi làm việc

TP. Hà Nội

Trình độ

Đại học

Ngày hết hạn

2023-03-31T00:00:00.000+00:00

Mô tả công việc

Xây dựng các chỉ số rủi ro và các mô hình cảnh báo sớm rủi ro:

 • Tham gia xây dựng các kịch bản, mô hình phân tích dữ liệu nhằm phát hiện rủi ro cho các tình huống rủi ro mới trên các hệ thống công cụ hiện có/đang và sẽ triển khai tại NHCT;
 • Tham gia hoàn thiện các các kịch bản, mô hình phân tích dữ liệu cho các tình huống rủi ro hiện tại;
 • Thực hiện kiểm tra chất lượng dữ liệu: Phân tích gap về dữ liệu (thiếu/lỗi dữ liệu, sai sót về định dạng…) có thể dẫn đến sai sót trong việc xây dựng chỉ số/kiểm tra rủi ro, mô hình cảnh báo sớm rủi ro;
 • Tham gia xác định, đưa ra yêu cầu tích hợp các hệ thống/dữ liệu mới cho các hệ thống/công cụ để phục vụ cho việc Xây dựng các chỉ số/ kiểm tra rủi ro, mô hình phân tích cho các tình huống rủi ro mới;
 • Tham gia hoàn thiện các chỉ số/ ngưỡng và đánh giá mức độ rủi ro: Đưa vào các kết quả/ thông tin chuyên sâu từ việc điều tra các vụ việc, các hoạt động ưu tiên xử lý và các kiểm tra các trường hợp mô hình dự đoán sai (dự báo gian lận nhưng thực tế là không phải);
 • Khai thác thông tin, dữ liệu trên các hệ thống, công cụ QLRR của NHCT để hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc điều tra, xử lý các vụ việc rủi ro

Yêu cầu công việc

   Trình độ:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy các trường đại học công lập trong nước hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài.
 • Độ tuổi không quá 40 tuổi; Sức khỏe tốt.
 • Ưu tiên có chứng chỉ về phòng chống rửa tiền/phòng chống gian lận (nếu có)

   Kiến thức chuyên môn:

 • Thành thạo một số ngôn ngữ lập trình big data như Python, R, SQL, Java, Scala…
 • Có kiến thức về toán xác suất thống kê, đại số tuyến tính
 • Có kiến thức về các thuật toán Machine Learning, Deep Learning và có kinh nghiệm thực hiện dự án có áp dụng thuật toán Machine Learning
 • Am hiểu về mô hình, hệ thống CNTT phục vụ cho công tác chuyên môn.
 • Am hiểu về các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Đặc biệt đối với các sản phẩm dịch vụ áp dụng  công nghệ cao.

  Kinh nghiệm:

 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vai trò phân tích dữ liệu, có kinh nghiệm về nghiệp vụ ngân hàng/quản lý rủi ro/kiểm toán.

 

Ứng tuyển Hỗ trợ