Vị trí tuyển dụng

CV phát triển ứng dụng

Phòng ban-Khối

Cấp bậc

Chuyên viên

Chỉ tiêu

5

Hình thức

Toàn thời gian

Nơi làm việc

TP. Hà Nội

Bằng cấp

Đại học

Ngày hết hạn

2023-03-08T00:00:00.000+00:00

#

Mô tả công việc

- Phát triển hoặc nghiên cứu các giải pháp; Triển khai, tích hợp các hệ thống, công cụ phục vụ hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, phục vụ nhu cầu phát triển sản phẩm mới, nhu cầu cải tiến, tối ưu hóa, tự động hóa hoạt động vận hành, giám sát, quản lý.

- Tham gia các dự án CNTT vừa và nhỏ và các dự án chiến lược của Ngân hàng VietinBank.

- Quản trị các công cụ đã triển khai, thực hiện cải tiến chức năng, tối ưu hệ thống (các thay đổi), cấu hình...

- Xây dựng Tài liệu kỹ thuật, tài liệu đào tạo, hướng dẫn và các công việc khác theo quy trình, dự án, yêu cầu của đơn vị.

- Tham gia hoạt động đào tạo chuyển giao kiến thức hoặc nâng cao chuyên môn phục vụ công việc.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông hoặc tương đương.

- Thành thạo ít nhất 1 ngôn ngữ lập trình (Java, dot Net, C++, C#, PHP...).

- Thành thạo ít nhất 1 loại cơ sở dữ liệu (Oracle, PostGreSQL, MySQL, DB2,..).

- Thành thạo ít nhất 1 loại hệ điều hành thông dụng (Linux, Windows)

Ứng tuyển Liên hệ Hỗ trợ