Vị trí tuyển dụng

Chuyên viên chính_Pháp chế

Phòng ban-Khối

Cấp bậc

Chuyên viên chính

Chỉ tiêu

2

Hình thức

Toàn thời gian

Nơi làm việc

TP. Hà Nội

Bằng cấp

Đại học

Ngày hết hạn

2023-03-01T00:00:00.000+00:00

Mô tả công việc

 1. Công tác tư vấn luật:
 • Tư vấn pháp luật cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, bao gồm: huy động vốn, cấp tín dụng, hoạt động đầu tư các công cụ tài chính; cung ứng các dịch vụ thanh toán;
 • Tư vấn pháp lý trong lĩnh vực quản trị nội bộ: Bao gồm các họat động quản trị, điều hành trong phân quyền, giao quyền và ủy quyền và các họat động, công việc liên quan đến mua sắm, đầu tư xây dựng, sửa chữa tài sản cố định; cho thuê, bán, chuyển nhượng tài sản…
 • Tư vấn, soạn thảo, rà soát, đàm phán các loại Hợp đồng trong các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, mua sắm và chuyển nhượng tài sản của Ngân hàng; soạn thảo văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Phòng Pháp chế; rà soát, đưa ra ý kiến tư vấn trong việc soạn thảo, ban hành văn bản chính sách của ngân hang
 1. Công tác khác
 • Nghiên cứu, cập nhập các văn bản pháp luật, thông tin pháp lý, chế độ, chính sách của Nhà nước về các lĩnh vực  họat động của ngân hàng.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, hệ chính quy  các trường: Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật - Đại học Quốc Gia, Khoa Luật – Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Luật quốc tế - Học viện Ngoại giao, hệ chính quy, hoặc các trường đại học danh tiếng nước ngoài Chuyên ngành Luật.  

2. Kinh nghiệm

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm thực tiễn trong công tác pháp chế và/hoặc hoạt động tín dụng
 • Ưu tiên đối với ứng viên đã có kinh nghiệm thực tiễn công tác tại các Ngân hàng thương mại

3. Kỹ năng/Khả năng

 • Có tư duy logic tốt, khả năng nắm bắt vấn đề nhanh; Có khả năng nghiên cứu độc lập cũng như làm việc theo nhóm dưới áp lực cao và thể hiện được tính chủ động trong công việc;
 • Có khả năng đảm nhiệm những công việc có tính chất chuyên môn tương đối phức tạp đòi hỏi phải có chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tế; có khả năng hướng dẫn, đào tạo cán bộ ở cấp bậc thấp hơn;
 • Thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản, hợp đồng;
 • Kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề, lập kế hoạch và tổ chức công việc;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động, sáng tạo trong công việc;
Ứng tuyển Hỗ trợ