Vị trí tuyển dụng

CVC Chính sách nhân sự

Phòng ban-Khối

Chỉ tiêu

1

Nơi làm việc

TP. Hà Nội

Trình độ

Đại học

Ngày hết hạn

2023-02-18T00:00:00.000+00:00

Mô tả công việc

 • Nghiên cứu, đề xuất và đầu mối tổ chức xây dựng các chính sách, quy trình, quy định, văn bản liên quan đến các mảng công việc: Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, văn hóa, khung rủi ro, khung năng lực, lộ trình công danh
 • Trực tiếp giải đáp các thắc mắc hoặc hướng dẫn xử lý các vấn đề có tính phức tạp cao trong quá trình triển khai các chính sách, quy trình nhân sự cho các đơn vị có liên quan.  
 • Trực tiếp hướng dẫn, đào tạo các cơ chế chính sách ban hành
 • Rà soát và giám sát việc thực hiện các kế hoạch truyền thông và thực thi chính sách mới
 • Báo cáo, phân tích, đánh giá đối với hiệu quả các chính sách ban hành
 • Tham gia tư vấn / góp ý các nội dung về chính sách nhân sự
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công

Yêu cầu công việc

1. Trình độ: 

 • Bằng cấp: Đại học trở lên các trường đại học công lập trong nước hoặc đại học nước ngoài
 • Chuyên ngành: Quản trị nhân sự; Tài chính ngân hàng; Luật; Quản trị kinh doanh
 • Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp cơ bản, khả năng đọc hiểu tốt các tài liệu bằng Tiếng Anh
 • Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Có kiến thức chuyên gia về một lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực
 • Độ tuổi: không quá 35 tuổi, sức khỏe tốt

2. Kinh nghiệm:

 • Từ 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự / Tài chính ngân hàng;
 • Trong đó ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan đến vị trí tuyển dụng

3. Kỹ năng chuyên môn:

 • Kỹ năng Viết lách
 • Hiểu biết về hoạt động tài chính ngân hàng, quản trị NNL, pháp luật lao động;
 • Xây dựng Mối quan hệ;

4. Năng lực

 • Hướng tới khách hàng
 • Chính trực
 • Liên tục học hỏi
 • Làm việc Nhóm

5. Yêu cầu khác:

 • Chịu áp lực công việc, làm việc cường độ cao
Ứng tuyển Hỗ trợ