Vị trí tuyển dụng

Nhân viên Giám sát và Quản trị quỹ - CN TP Hà Nội

Phòng ban-Khối

Cấp bậc

Nhân viên

Chỉ tiêu

1

Nơi làm việc

TP. Hà Nội

Trình độ

Đại học

Ngày hết hạn

2023-04-11T00:00:00.000+00:00

Mô tả công việc

 1. Thực hiện nghiệp vụ Giám sát
 • Thực hiện giám sát hoạt động đầu tư và giao dịch tài sản của Quỹ đảm bảo phù hợp với quy định về hạn chế đầu tư, hạn chế cho vay theo quy định của pháp luật và điều lệ quỹ.
 • Thực hiện giám sát, bảo đảm tính hợp pháp và chỉ thanh toán từ tài sản của Quỹ, các khoản chi phù hợp với quy định
 • Giám sát việc xác định giá trị tài sản ròng; kiểm tra, bảo đảm giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ
 • Giám sát việc tổ chức thực hiện, kiểm tra kết quả hợp nhất, sáp nhập, giải thể và thanh lý tài sản quỹ
 • Phối hợp với khách hàng thực hiện rà soát về phương pháp định giá tài sản ròng của Quỹ và giám sát việc định giá giá trị tài sản ròng của Quỹ; bảo đảm giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ là tính đúng, chính xác và phù hợp quy định của pháp luật, quy định tại điều lệ quỹ.
 • Xác nhận các báo cáo về giá trị tài sản ròng, hoạt động đầu tư, danh mục đầu tư của Quỹ do khách hàng lập.
 • Giám sát các hoạt động khác theo quy định của pháp luật
 1. Thực hiện nghiêp vụ Quản trị Quỹ
 • Ghi nhận kế toán các giao dịch của quỹ: ghi nhận biến động phản ánh dòng tiền ra, vào quỹ;
 • Lập báo cáo tài chính quỹ; phối hợp, hỗ trợ tổ chức kiểm toán của quỹ trong việc thực hiện kiểm toán cho quỹ;
 • Xác định giá trị tài sản ròng của quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ theo quy định của pháp luật và tại điều lệ quỹ;
 • Các công việc liên quan khác.

Yêu cầu công việc

 1. Trình độ chuyên môn:
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng, kiểm toán hoặc chuyên ngành liên quan tại các trường đại học trong và ngoài nước;
 • Có kiến thức và am hiểu về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán, các quy định của chung pháp luật liên quan đến hoạt động và hạch toán kế toán của Công ty Quản lý Quỹ và các Quỹ Đầu Tư.
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ chứng khoản (lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ..). Ưu tiên kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Dịch vụ Lưu ký, Giám sát và Quản trị Quỹ tại các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài; hoặc tại các công ty kiểm toán hàng đầu VN, các Công ty Quản lý Quỹ và các Quỹ đầu tư
 • Có đủ các chứng chỉ sau:

- Chứng chỉ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; và

- Chứng chỉ cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán; hoặc đã có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán hoặc chứng chỉ quốc tế về phân tích đầu tư chứng khoán CFA từ bậc I trở lên, CIIA từ bậc I trở lên; hoặc chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán cấp tại các quốc gia là thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD); và/hoặc

- Chứng chỉ kế toán, hoặc chứng chỉ kế toán trưởng, hoặc kiểm toán, hoặc đã có các chứng chỉ quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán ACCA, CPA, CA (Chartered Accountants), ACA (Associate Chartered Accountants).

 1. Yêu cầu khác:

- Tiếng Anh thành thạo (IELTS 6.0 hoặc tương đương), giao tiếp và đọc hiểu được các tài liệu liên quan.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Ứng tuyển Hỗ trợ