Thực tập sinh

Chương trình Thực tập mùa hè (tháng 4-5-6).
Chương trình thực tập mùa đông(tháng 10-11-12).

Chương trình học bổng

Học bổng VietinBank dành cho sinh viên xuất sắc
Học bổng VietinBank dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt.

Ứng tuyển Liên hệ Hỗ trợ