Vacancies

CV/CVC/CVCC Văn phòng Đảng ủy

Department-Division

Number of vacancies

1

Work Location

TP. Hà Nội

Degree

Đại học

Expiry date

2023-10-14T00:00:00.000+00:00

Job description

- Tham gia xây dựng các văn bản về công tác văn phòng cấp ủy: Xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, công văn, báo cáo và các văn bản khác để triển khai công tác văn phòng cấp ủy trong Đảng bộ NHCT.

- Tham gia chuẩn bị các kỳ họp của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ NHCTVN.

- Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đối với những vấn đề thuộc phạm vi được phân công.

- Tham gia xây dựng hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác văn phòng cấp ủy tại các tổ chức đảng trực thuộc thuộc.

- Theo dõi, báo cáo tinh hình triển khai, kết quả thực hiện công tác văn phòng cấp ủy trong Đảng bộ NHCTVN.

- Tham gia thẩm định nội dung đề án, văn bản liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nội dung khác khi được phân công trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành.

- Phối hợp với các cơ quan tham mưu của Đảng ủy và các cơ quan có liên quan trong triển khai công tác văn phòng cấp ủy.

- Thực hiện các công tác khác theo phân công của Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy NHCT

Job requirements

- Tốt nghiệp Đại học trở lên (chuyên ngành kinh tế, luật, báo chí, các chuyên ngành có liên quan đến công tác xây dựng Đảng…), hệ chính quy.

- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm thực tiễn trong công tác Đảng hoặc 5 năm công tác trong các lĩnh vực có liên quan (nhân sự, KTKSNB, PDTD, khách hàng, pháp chế tuân thủ, chế độ chính sách tín dụng …).

- Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của tổ chức.

- Có tinh thần đoàn kết nội bộ, trách nhiệm cao đối với tập thể.

- Chính trực, trí tuệ, tận tâm, thấu cảm, thích ứng.

Apply Support