Vacancies

CVC Quản lý dự án (PM)

Department-Division

Number of vacancies

1

Job Type

Toàn thời gian

Work Location

TP. Hà Nội

Level

Đại học

Expiry date

2023-09-20T00:00:00.000+00:00

Job description

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án công nghệ;
- Tổ chức triển khai và quản lý các dự án đảm bảo đúng phạm vi, ngân sách, tiến độ và chất lượng theo cam kết;
- Xây dựng, cập nhật và quản lý các quy định, quy trình và tài liệu dự án liên quan đảm bảo phù hợp với thực tế triển khai và quy định của VietinBank;
- Kiểm soát các rủi ro phát sinh liên quan phạm vi công việc của các bên liên quan;
- Quản lý hiệu quả ngân sách đã được phê duyệt; Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công việc; Tổ chức việc phân tách, giám sát và đánh giá kết quả hiệu quả theo kế hoạch;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Job requirements

1. Yêu cầu về trình độ:

     Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT;

2. Yêu cầu kinh nghiệm:

     Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;
      Am hiểu về sản phẩm và dịch vụ ngân hàng

3. Yêu cầu kỹ năng:

   Yêu cầu chung:
      Kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt;
      Kỹ năng thuyết trình tốt, kỹ năng quản trị rủi ro hiệu quả và kỹ năng giải quyết vấn đề;
      Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
  Ưu tiên:
      Có kinh nghiệm về triển khai dự án của ngân hàng, các dự án với đối tác nước ngoài. Kinh nghiệm triển quản lý/ triển khai dự án về hệ thống ngân hàng lõi, hệ thống thanh toán, hệ thống quản trị khách hàng CRM, hệ thống kho dữ liệu, hệ thống thông tin quản trị, ngân hàng
      Chứng chỉ về quản trị dự án (PMP);

Apply Support