VietinBank tuyển dụng nhân sự tại VietinBank Lào và Nhân viên lái xe tại Trung tâm Quản lý tiền mặt Đà Nẵng

VietinBank hiện đang nắm giữ vai trò chủ đạo, chủ lực của một Ngân hàng hàng đầu nền kinh tế với hệ thống mạng lưới rộng khắp gồm 155 Chi nhánh trong nước, 2 Chi nhánh tại Đức và 1 Ngân hàng con tại Lào.

VietinBank coi công tác phát triển nguồn nhân lực là một trọng tâm trong chiến lược phát triển. Tại VietinBank các cán bộ, người lao động đều có cơ hội được đào tạo, thăng tiến trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Hiện nay, VietinBank có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại Trung tâm quản lý tiền mặt Đà Nẵng và VietinBank Lào như sau:

Đơn vị tuyển dụng

Vị trí

Số lượng

Nơi làm việc

Hạn nộp hồ sơ

1. VietinBank Lào

(Chi tiết thông tin và Mô tả công việc tại đây)

Phó phòng dịch vụ khách hàng trụ sở chính

01

Thủ đô Viêng chăn, CHDCND Lào

10/08/2022

Phó phòng CNTT&NHS

01

Cán bộ tài trợ thương mại

01

Cán bộ điện toán

01

Cán bộ kiểm toán nội bộ

01

Cán bộ quan hệ khách hàng

04

02 chỉ tiêu tại Thủ đô Viêng chăn, CHDCND Lào

02 chỉ tiêu tại Thành phố Pakse, tỉnh Champasak, CHDCND Lào

2. Trung tâm Quản lý tiền mặt Đà Nẵng

(Mô tả công việc tại đây)

Lái xe

01

TP Đà Nẵng

12/08/2022

Hội đồng Tuyển dụng VietinBank.