VietinBank cập nhật và chia sẻ thông tin khi tham gia tuyển dụng đợt 1 năm 2022

VietinBank đã đăng tải thông tin tuyển dụng gần 600 chỉ tiêu tại gần 50 khu vực trên cả nước với thời hạn đến hết ngày 28/02/2022. Cơ hội tiếp tục mở với các ứng viên khi VietinBank cập nhật thêm nhiều vị trí tuyển dụng như: Quan hệ khách hàng doanh nghiệp, quan hệ khách hàng bán lẻ, giao dịch viên...trên khắp cả nước, chi tiết thông tin cập nhật tại đây. Ngoài ra, nhằm giúp ứng viên thực hiện tốt phần thi "Ghi hình video clip giới thiệu sản phẩm VietinBank Alias" đối với vị trí Quan hệ khách hàng bán lẻ và giao dịch viên tại địa bàn Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, VietinBank chia sẻ tới ứng viên một số thông tin tại đây

VietinBank cảm ơn bạn đã quan tâm tới thông tin tuyển dụng và kính chúc bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn, đặc biệt trong kỳ thi tuyển lần này.