Tuyển dụng nhân viên thuộc Ban Phát triển kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VBI)


Công ty Bảo hiểm VietinBank (VBI) là Công ty con 100% vốn của VietinBank, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới hoạt động rộng khắp các tỉnh và thành phố trong cả nước. Công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và 23 chi nhánh trên toàn quốc. Định hướng của Bảo hiểm VietinBank là trở thành một trong những công ty bảo hiểm chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.Hiện nay Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng Nhân viên Phát triển kinh doanh, chi tiết xem tại đường link dưới đây:

https://vbi.vietinbank.vn/tuyen-dung/vbi-tuyen-dung-nhan-vien-ban-phat-trien-kinh-doanh.htm 

Trân trọng./.

Công ty Bảo hiểm VietinBank