Tuyển dụng cán bộ trụ sở chính Qúy III.2018


Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là một trong số Ngân hàng thương mại có số vốn điều lệ và quy mô tổng tài sản lớn nhất ở Việt Nam, tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận luôn nằm trong Top cao nhất Ngành Ngân hàng. VietinBank hiện có 155 chi nhánh trong nước, 2 chi nhánh tại Đức và 1 Ngân hàng con tại Lào. Đặc biệt, VietinBank 5 năm liên tiếp nằm trong Top 2000 Doanh nghiệp lớn nhất thế giới, Top 400 Thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới với giá trị thương hiệu lên tới 249 triệu USD.

VietinBank coi công tác phát triển nguồn nhân lực là một trọng tâm trong chiến lược phát triển. Tại VietinBank các cán bộ, người lao động đều có cơ hội được đào tạo, thăng tiến trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Hiện nay, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng các vị trí tại các phòng/ban - Trụ sở chính , cụ thể như sau:

I. Thông tin tuyển dụng:

1. Vị trí tuyển dụng.

TT Đơn vị Khối nghiệp vụ Vị trí tuyển dụng Địa điểm làm việc Số lượng Mã vị trí
1 Công ty TMDVDT Công Đoàn Ngân hàng Công Thương Công ty con Chuyên viên Phát triển kinh doanh và quản lý dự án Hà Nội 1 5048
2 Phòng Quản lý rủi ro bán lẻ - Khối Bán lẻ Khối Bán lẻ Chuyên viên Phân tích dữ liệu Hà Nội 1 5050
3 Phòng Phát triển sản phẩm tín dụng - Khối Bán lẻ Khối Bán lẻ Chuyên viên Phát triển sản phẩm tín dụng Hà Nội 1 5086
4 Phòng Phát triển kênh kinh doanh thay thế (NHĐT Ebank) - Khối Bán lẻ Khối Bán lẻ Chuyên viên cao cấp phát triển kinh doanh Hà Nội 1 5049
5 Phòng Kinh doanh Thẻ miền Nam Khối Bán lẻ Chuyên viên chính bán phát triển kinh doanh Thẻ TP. Hồ Chí Minh 2 5047
6 Phòng Phê duyệt tín dụng Khối Phê duyệt tín dụng Chuyên viên Thẩm định tín dụng Khách hàng lớn Hà Nội 7 5056
7 Phòng Quản lý rủi ro thị trường Khối Quản lý rủi ro Chuyên viên Mô hình QLRRTT Hà Nội 1 5064
8 Phòng Pháp chế Khối Quản lý rủi ro Chuyên viên chính Pháp chế Hà Nội 2 5051
9 Phòng Pháp chế Khối Quản lý rủi ro Chuyên viên Pháp chế Hà Nội 1 5052
10 Trung tâm Dịch vụ khách hàng Khối Vận Hành NV Chăm sóc khách hàng (khoán gọn) Hà Nội 2 5059
11 Phòng Quản lý hệ thống và Hỗ trợ kinh doanh Khối Vận Hành Chuyên viên chính Phân tích nghiệp vụ Hà Nội 1 5060
12 Trung tâm quản lý tiền mặt – Khu vực Miền Nam Khối Vận Hành Kế toán TP. Hồ Chí Minh 2 5013
13 Trung tâm quản lý tiền mặt – Khu vực Miền Nam Khối Vận Hành Kiểm ngân/Chủ hàng TP. Hồ Chí Minh 6 5015
14 Phòng Quản lý chất lượng Khối Vận hành Chuyên viên cao cấp quản lý chất lượng Hà Nội 1 5086
15 Phòng Quản lý chất lượng Khối Vận hành Chuyên viên chính quản lý chất lượng Hà Nội 3 5087
16 Phòng Kiểm toán Nội Bộ Phòng Kiểm toán Nội Bộ Chuyên viên Quản lý Tài chính Kế toán Hà Nội 1 5055
17 Phòng Kiểm toán Nội Bộ Phòng Kiểm toán Nội Bộ Chuyên viên chính Quản lý Tài chính Kế toán Hà Nội 1 5054
18 Phòng Kiểm toán Nội Bộ Phòng Kiểm toán Nội Bộ Chuyên viên chính Tín dụng – Đầu tư Hà Nội 2 5053
19 Trung tâm Tài trợ thương mại Trung tâm Tài trợ thương mại Chuyên viên Phòng Xuất khẩu Hà Nội 1 5062
20 Trung tâm Tài trợ thương mại Trung tâm Tài trợ thương mại Chuyên viên Phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm Hà Nội 1 5061
21 Trung tâm Tài trợ thương mại Trung tâm Tài trợ thương mại Chuyên viên Phòng Bảo lãnh & Nhập khẩu Hà Nội 2 5063

2. Mô tả công việc:

Các vị trí trên, vui lòng theo dõi mô tả công việc tại đây

II. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ

1. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 25/07/2018

- Hình thức nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ trực tuyến, Ứng viên đăng ký tài khoản trên trang tuyển dụng của VietinBank theo đường dẫn dưới đây:

- Đối với ứng viên bên ngoài: Đăng nhập trang http://tuyendung.vietinbank.vn chọn mục Ứng tuyển tại đây.

Lưu ý:

- Khi nộp hồ sơ trực tuyến, Ứng viên bắt buộc phải đính kèm file khi nộp hồ sơ (nếu không sẽ bị loại hồ sơ) gồm có các file sau:

+ Phiếu Thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank (Download tại đây).

+ Scan (ảnh chụp) Bảng điểm, Bằng tốt nghiệp Đại học (phù hợp nhất với vị trí dự tuyển); các văn bằng/chứng chỉ khác (nếu có). (Số file đính kèm tối đa là 5 file, mỗi file 2MB (tổng là 10MB)).

Tham khảo chi tiết hướng dẫn dành cho ứng viên Tại đây

- VietinBank chỉ thông báo lịch thi đối với ứng viên đủ điều kiện dự thi (qua tin nhắn SMS và email);

- VietinBank không nhận hồ sơ của ứng viên đã dự thi vào cùng vị trí tuyển dụng của VietinBank trong thời gian 06 tháng gần nhất nhưng không trúng tuyển.

Trân trọng./.

Hội đồng tuyển dụng VietinBank