Thông báo tuyển dụng Ngân hàng VietinBank tại Lào đợt 1 năm 2019

Ngân hàng Vietinbank tại Lào là Ngân hàng trực thuộc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là Ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, có tổng tài sản lớn và chiếm thị phần cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam. Vietinbank có hệ thống mạng lưới phát triển mạnh mẽ với trên 148 chi nhánh, 07 Công ty thành viên, 03 Đơn vị sự nghiệp, hơn 1.000 phòng giao dịch trên 63 tỉnh/thành phố trong cả nước; là ngân hàng Việt Nam đầu tiên và duy nhất có mặt tại châu Âu với 02 chi nhánh tại Frankfurt và Berlin - CHLB Đức, 01 Ngân hàng con tại Lào.

Ngân hàng TNHH Công Thương Việt Nam tại Lào (VietinBank Lào) là công ty con 100% vốn của VietinBank, với định hướng trở thành ngân hàng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Lào. Hiện nay, Vietinbank Lào có 01 Trụ sở chính tại thủ đô Viêng Chăn và 02 Chi nhánh (01 Chi nhánh tại Phía nam Thủ đô Viêng chăn; 01 Chi nhánh tại Pakse, tỉnh Champasak, Lào) và chuẩn bị mở 01 Phòng Giao dịch Mê Kông tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Nhằm chuẩn bị nhân sự cho việc phát triển mạng lưới và bổ sung một số chỉ tiêu cho hoạt động kinh doanh. Vietinbank Lào đang có nhu cầu tuyển dụng cán bộ để bổ sung, cụ thể như sau:

STT

Phòng/ban

Vị trí tuyển dụng

Nơi làm việc

Số lượng chỉ tiêu

01

Ban Giám đốc

Phó Giám đốc

Chi nhánh Champasak – Tỉnh Champasak

01

02

Phòng Kế toán kho quỹ

Phó phòng

01

03

Phòng Quan hệ khách hàng

Cán bộ

05

04

Phòng Quản lý rủi ro

Trưởng phòng

Trụ sở chính VietinBank Lào – Thủ đô Viêng chăn

01

Cán bộ

02

05

Phòng Bán lẻ

Phó phòng

01

Cán bộ QHKH

02

07

Phòng Khách hàng doanh nghiệp

Phó phòng

01

09

Phòng Quản lý cân đối vốn và đầu tư

Cán bộ kinh doanh vốn

01

10

Phòng Kế toán kho quỹ

Trưởng phòng

Chi nhánh Viêng chăn – Thủ đô Viêng chăn

01

11

Phòng Quan hệ khách hàng

Cán bộ QHKH

03

TỔNG

19

Chi tiết mô tả công việc của các vị trí tuyển dụng: TẠI ĐÂY

I/ Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ : Đến hết ngày 15/2/2020

- Ứng viên lựa chọn một trong 2 cách nộp hồ sơ như sau:

* Ứng viên nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại : Phòng Tổ chức hành chính - Ngân hàng Vietinbank tại Lào địa chỉ : số 029, Đường KhounBoulom, Phường Vatchan, Quận Chanthabouly,  TP. Vientiane, Cộng hòa DCND Lào.

* Ứng viên có thể nộp hồ sơ File mềm về địa chỉ Mail:

Sisou@vietinbank.com

tuanhn1@vietinbank.com

virivongh@vietinbank.vn

Đặt tên File theo cú pháp: TD_2020_LAO_Tên ứng viên_Vị trí dự tuyển (VD: DGV_CBQHKH_TH…)

II/ Yêu cầu bộ hồ sơ dự tuyển

- Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank. Ứng viên Download mẫu biểu tại đường dẫn sau: http://tuyendung.vietinbank.vn/hr/online/vn/tro-giup/Download/

- Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6, có dấu xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác;

- Bản photo các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm (Văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng).

- Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (nếu có).

- 2 ảnh 3*4

- Hộ khẩu gia đình, lý lịch tư pháp.

Mọi vướng mắc xin vui lòng liên hệ:

1. Anh: Sisou HERVAMOUA – Phó phòng TCHC – ĐT : 020 99 234 599

2. Anh: Hồ Ngọc Tuấn – CB P.TCHC – ĐT : 02097888237

Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không đạt yêu cầu.

Trân trọng./.