Tuyển dụng cán bộ Trụ sở chính Đợt 3 năm 2013 (TDTSC_T3/2013)

>> Xem lịch thi tại đây

 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thông báo tuyển dụng các vị trí làm việc tại Trụ sở chính như sau:

STT Đơn vị Vị trí Mã vị trí Số lượng
1 Phòng Đầu tư    
1.1   Chuyên viên Đầu tư ĐT-IB 02
1.2   Chuyên viên phân tích ĐT-PT 01
1.3   Chuyên viên Phát triển sản phẩm ĐT-PTSP 01
2 Dự án Thay thế Corebanking    
2.1   Chuyên viên biên - phiên dịch BPD 05
3 Phòng Xây dựng và Quản lý ISO    
3.1   Cán bộ Marketing cao cấp ISO-Mar01 01
3.2   Cán bộ Marketing ISO-Mar02 01
3.3   Cán bộ thiết kế đồ họa ISO-TKĐH 01
3.4   Cán bộ thiết kế nội thất ISO-TKNT 02
3.5   Cán bộ ISO ISO 05
4 Phòng Chế độ chính sách tín dụng đầu tư    
    Chuyên viên chính sách tín dụng CSTD 03
5 Trung tâm Công nghệ thông tin    
5.1   Chuyên viên Quản trị hệ thống máy chủ và lưu trữ IT-QTHT 01
5.2   Chuyên viên lập trình hệ thống, giám sát kiểm thử ứng dụng IT-LTHT 02
5.3   Cán bộ quản trị cơ sở dữ liệu IT-QTDL 01
5.4   Cán bộ kỹ thuật triển khai Corebanking IT-CORE 14
6 Ban Thông tin truyền thông    
6.1   Cán bộ thiết kế đồ họa TTTT-TKĐH 01

Click vào Tên phòng để xem Mô tả vị trí và Yêu cầu công việc.

THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ: Từ 11/03/2013 đến hết ngày 25/03/2013

HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1.    Yêu cầu hồ sơ:
-    Phiếu Thông tin ứng viên theo mẫu VietinBank (Download tại đây)
-    Bản scan bằng cấp chứng chỉ công chứng

2.    Cách thức nộp hồ sơ:
-    Gửi bản mềm về địa chỉ email: tuyendung@vietinbank.vn
-    Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ viết bằng Tiếng Việt không dấu, viết liền theo cú pháp: MaViTri_HoVaTen_NgayNop. VD: ĐT-IB_NguyenVanA_12032013

Lưu ý: Ứng viên được mời tham dự phỏng vấn, vui lòng bổ sung hồ sơ bản cứng bao gồm:
•    Phiếu Thông tin ứng viên theo mẫu VietinBank
•    Bản photo các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm.

Các quyết định/giấy tờ chứng minh quá trình công tác, năng lực làm việc của bản thân (không bắt buộc).